Wysyłka od 4,99zł 5% Rabatu za zapisanie się do newsletteraTel.: 883 342 833
Regulamin kart podarunkowych

Definicje:

Wydawcą Karty Podarunkowej (zwany w treści regulaminu Wydawcą) : firma Tijo Martyna Biernat-Peczka Jonasz Peczka spółka cywilna

Klient – Nabywca kart, który zakupił kartę podarunkową w sklepie Wydawcy

Posiadacz karty podarunkowej – osoba, która otrzymała kartę podarunkową od Klienta

I Warunki ogólne.

 1. Wydawcą Karty podarunkowej (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Tijo Martyna Biernat-Peczka Jonasz Peczka spółka cywilna, prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym: www.skleptenisisty.pl
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty za towary nabywane przez Posiadacza Karty.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty.
 4. Wartość Kart oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.skleptenisisty.pl
 5. Karta może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.skleptenisisty.pl oraz w sklepie stacjonarnym wydawcy.
 6. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Posiadacz Karty jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Karty Podarunkowej.
 8. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego. Jednak nie dłużej niż od momentu wydania Karty do końca roku kalendarzowego w którym Karta została wydana.
 9. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 10. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Karty podarunkowej może być wydawany na życzenie klienta dokument KP lub stan salda. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.


II. Realizacja Karty Podarunkowej

 1. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Karty Podarunkowej na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy tj. www.skleptenisisty.pl oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
 2. Posiadacz Karty Podarunkowej może także wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Karty Podarunkowej na towary w sklepie stacjonarnym Wydawcy.
 3. Każda Karta wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Karcie kod jest jednorazowy i można wykorzystać go tylko raz.
 4. Karty Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość karty. Nadwyżkę można opłacić w sklepie stacjonarnym Wydawcy (gotówką lub kartą płatniczą) lub przelewem na konto.
 5. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy.
 6. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Kart Podarunkowych przez Klienta lub Posiadacza Karty. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
 7. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie kart podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta Podarunkowa uznawana jest za nieważną, bez prawa klienta do otrzymania Karty zastępczej.
 8. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Kart zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu.
 3. Kwota należna Posiadaczowi Karty z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Kartą Podarunkową zasila Konto Posiadacza Karty i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Karty określonej przy jego zakupie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Klient kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że klient kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium